هاست خرید vpn خرید vpn خرید کریو خرید کریو خريد vpn دانلود فیلم خرید شارژ
هاست خرید vpn خرید vpn خرید کریو خرید کریو خريد vpn دانلود فیلم خرید شارژ
วันสำคัญ วันสำคัญแห่งชาติ ประวัติวันสำคัญ

วันสำคัญ-วันชาติ

ในบทความล่าสุดนี้แอดมินขอนำเสนอบทความของวันสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากที่สุดเนื่องเป็นเรื่องราวของความเป็นประวัติศาสตร์ด้วยกับวันชาติ วันชาติเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งกำหนดให้เป็นวาระเฉลิมฉลองความเป็นชาติของประเทศนั้นๆ โดยมากมักจะถือเป็นวันหยุดประจำชาติด้วย วันชาตินั้นมักจะเป็นวันก่อตั้งรัฐ หรือดินแดน หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ หรือวันที่มีเอกราชในรัฐ (หรือได้รับเอกราชคืนจากผู้ยึดครอง) นอกจากนี้ยังอาจใช้วันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ หรือศาสนา เป็นวันชาติก็ได้ บางรัฐถือวันเกิดของประมุขแห่งรัฐเป็นวันชาติ โดยเฉพาะรัฐที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในกรณีที่เปลี่ยนพระประมุขวันชาติก็เปลี่ยนด้วย หรืออาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ โดยทั่วไป สำหรับวันชาติจะจัดขึ้นเพียงวันเดียวแต่ในบางประเทศจะมีวันชาติมากกว่า 1 วัน เช่น ปากีสถาน, เขตบริหารปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า

และแอดมินทีเด็ดขอแนะนำตัวอย่างวันชาติของประเทศไทยและบางประเทศมาให้ชม เริ่มต้นที่ประเทศไทยกันก่อน สำหรับวันชาติประเทศไทยถูกกำหนดให้เป็นวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปีซึ่งเป็นวันที่คณะราษฎร์ก่อการปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475 โดยเริ่มประกาศใช้ในปี พ.ศ.2481 และเริ่มมีการเฉลิมฉลองในปี พ.ศ.2482 และต่อมาได้มีการเปลี่ยนวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย จึงกำหนดเปลี่ยนเป็นทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีด้วย

วันชาติสหรัฐฯ เป็นวันชาติที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดวันชาติของสหรัฐกำหนดเป็นทุกวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปีและจะมีการเฉลิมฉลอง ตามประวัติศาสตร์วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2319 เป็นวันที่สหรัฐโดยอาณานิคมสหราชอาณาจักร 13 แห่งดินแดนอเมริกาได้ออกประกาศเอกราชสหราชอาณาจักร ต่ออังกฤษ ก่อเกิดเป็นประเทศใหม่ชื่อว่า สหรัฐอเมริกา ในที่สุดโดยนาย โธมัส เจฟเฟอร์สัน เป็นผู้ประกาศเอกราชและเป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ของประเทศ คำประกาศดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นฐานของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยดินแดนแห่งนี้ได้มีชาวอเมริกันพื้นเมือง (อินเดียนแดง) ได้อพยพมาจากทวีปเอเซีย เมื่อนานมาแล้ว จากนั้นก็ได้มีชาวสเปนได้ขึ้นเรือสำรวจจนมาพบและต่อมามีชาวอังกฤษกลุ่มแรกได้มาตั้งถิ่นฐานที่เมือง เจมส์ทาวน์ ทีเด็ด

วันชาติออสเตรเลีย สำหรับวันชาติออสเตรเลีย จะตรงกับวันที่ 24 มกราคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการเดินทางของกองเรืออังกฤษที่เดินทางมาถึงออสเตรเลียและเป็นการประกาศอำนาจของอังกฤษในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย วันชาติออสเตรเลียมักเริ่มต้นด้วยพิธีการในตอนเช้า ธงจะถูกชักขึ้นสู่ยอดเสา มีการร้องเพลงชาติ ยิงปืนใหญ่ การระลึกถึงโครงการและบุคคลพิเศษในชุมชน จัดพิธีต้อนรับพลเมืองใหม่ของประเทศ ในวันนี้จะมีอาหารเช้าเป็นบาร์บีคิวที่ทานได้ฟรี และปาร์ตี้ชายหาด พิธี Corroboree และคอนเสิร์ต ขบวนพาเหรดและขบวนแห่ กีฬา เทศกาล และดอกไม้ไฟที่แสนสนุกสนาน

วันสำคัญ-วันพืชมงคล

แรกนาขวัญ

วันพืชมงคล หรือ แรกนาขวัญ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทยกล่าวคือเป็นวันเก็บเกี่ยวหรือเริ่มต้นฤดูฝนที่จะมาถึง วันพืชมงคลเป็นวันที่ทำพิธีอันเก่าแก่นั้นคือ การจรดพระนังคัลแรกนาขวัญหรือ พิธีแรกนาขวัญ ซึ่งจะทำพิธีนี้ในทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี ทั้งนี้พิธีแรกนาขวัญมีความสำคัญต่อชาวไทยอย่างไร ในบทความล่าสุดนี้ทีม ทีเด็ดฟุตบอล จะมารีวิวความสำคัญของพิธีนี้

วันพืชมงคล หรือ แรกนาขวัญ เป็นวันที่ประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติกันมาช้านานเป็นพิธีพุทธตั้งขึ้นในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้เป็นพิธีที่กระทำสืบมาตั้งแต่สมัย สุโขทัยแล้ว ซึ่งพิธีนี้เป็นพิธี ทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และ ให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี และพิธีแรกนาขวัญถือว่าเป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวซึ่งเป็นอาณัติสัญญาณว่าบัดนี้เข้าสู่ฤดูกาลฝนหรือฤดูกาลทำนาเพาะปลูกแล้ว ซึ่งพิธีแรกนาขวัญนี้จะประกอบพิธี ณ ท้องสนามหลวง ทั้งยังกำหนดเป็นวันเกษตรกรไทยและถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการแต่ไม่เป็นวันหยุดธนาคาร ก่อนเริ่มพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะเป็นพิธีพืชมงคลก่อน มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎทรงกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ ต่อมาได้เริ่มการทำพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์โดยมีการไถแล้วให้พระโคได้รับการป้อนพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิดได้แก่ เมล็ด ข้าว ถั่ว ข้าวโพด หญ้าเมล็ดงา น้ำ และเหล้าตามคำทำนายของพระโคหากพระโคกินสิ่งใดใน 7 อย่างนั้นจะทำนายว่าพืชนั้นจะอุดมสมบูรณ์

ทั้งนี้ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี เว้นแต่บางอย่างได้มีการดัดแปลงให้เหมาะแก่กาลสมัย อาทิ พิธีของพราหมณ์ก็มีการตัดทอนให้เหลือน้อยลง พระยาแรกนาก็ให้ตกเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีนั้นคัดเลือกจากข้าราชการสตรีโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับ 3 – 4 คือขั้นโทขึ้นไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพระราชพิธีทุกปี มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทูตานุทูต และประชาชนได้มาชมการแรกนาเป็นจำนวนมาก

หลังจากเสร็จพิธีแล้วประชาชนจะพากันแย่งเมล็ดข้าวที่หว่านโดยพระยาแรกนา โดยเชื่อว่าเมล็ดข้าวที่ได้นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเชื่อว่าหากนำไปเพาะปลูกจะเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ และมีการแย่งเก็บเมล็ดข้าวของประชาชนทุกปีนับเป็นภาพที่น่าชมของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นแล้วอย่าเล่น ทีเด็ดฟุตบอล เพลินจนลืมวันสำคัญของไทยนะครับ

วันสงกรานต์

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ทางทีมงาน sbo ประเทศไทย เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ยอดนิยม จะมาพูดถึงเทศกาลสงกรานต์กัน โดยวันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของประเทศไทย โดยวันนี้เราจะมารู้จักวันสงกรานต์ให้มากขึ้นไปอีก

วันสงกรานต์ถูกกำหนดในปฎิทินว่าจะเป็นวันที่ 13 เมษายน 14 เมษายน และวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี  ซึ่งจะเป็นวันหยุดรายการด้วย ทำให้เหล่าประชากร และประชาชนจะใช้โอกาสนี้ในการเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อไปเยี่ยมบิดามารดา หรือบางคนก็อาจจะไปเที่ยวในช่วงนี้ เพราะเป็นวันหยุดยาว สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสงกรานต์ที่น่าสนใจ โดยทุกๆปีแล้ว จะมีด้วยกันหลายที่ โดยที่นิยมมาตลอดหลายปี คือถนนข้างสาร ที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเล่นสงกรานต์เป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับถนนข้าวเหนียว ที่จังหวัดขอนแก่นก็เป็นที่นิยมเช่นกัน  แต่ถ้าต้องการไปเล่นที่สนุกและแปลกใหม่ ที่ถนนสีลมถือว่าเป็นที่ใหม่ที่น่าสนใจ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเล่นสงกรานต์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และหาดใหญ่ ก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเช่นกัน แน่นอนว่าวันสงกรานต์เป็นวันแห่งความสุขอย่างแท้จริง

วันสำคัญ-วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงาน

วันนี้ทีม บอลสเต็ป จะมารีวิวบทความของเว็บไซด์วันสำคัญ ซึ่งในบทความล่าสุดนี้เราจะมานำเสนอวัน แรงงานแห่งชาติ ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทยและของสากลด้วยเนื่องจากว่า วันแรงงานถูกจัดเป็นวันหยุดสากลโลก ในสมัยก่อนประเทศในแถบยุโรปจะถือเอา วันเมย์เดย์ (May Day) ว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงขอให้ปลูกพืชได้ผลดีรวมถึงขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งทางภาคเหนือของยุโรปก็จะมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ในประเทศอังกฤษก็ยังมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

วันแรงงานถูกจัดให้เป็นวันหยุดซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ถูกจัดเป็นหยุดพักผ่อนประจำปีและเป็นวันหยุดตามประเพณีทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ในปีพ.ศ. 2433 มีการเรียกร้องให้หลายประเทศทางตะวันตกถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากลจึงทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกยึดเอาวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทยเริ่มต้นวันแรงงานขึ้นในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 โดยทางคณะกรรมการจัดงานที่ระลึกแรงงานได้มีจัดประชุมกันและเห็นว่าควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย เนื่องจากผู้ใช้แรงงานมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2500 ก็มีการประกาศใช้ระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วย พ.ศ. 2517 ได้เปิดให้มีการฉลองตามสมควร จึงมอบให้กรมแรงงานที่ขณะนั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดงานฉลองวันแรงงานแห่งชาติขึ้นที่สวนลุมพินี และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2536 มีการประกาศจัดตั้งกระทรวงแรงงานขึ้นเพื่อให้มีการบริหารความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เช่น มีการจัดหาแรงงานช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ มีการแนะแนวอาชีพ พัฒนาแรงงาน คุ้มครองแรงงานต่างๆ บอลสเต็ป

วันมาฆบูชา โดย ทีมแทงบอลออนไลน์

3

วันนี้ทีม แทงบอลออนไลน์ จะมานำเสนอบทความของวันสำคัญซึ่งบทความล่าสุดเราจะมานำเสนอบทความของวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งหรือวันพระใหญ่ที่มีความสำคัญต่อชาวพุทธอย่างมาก ซึ่งวันนี้ทีม แทงบอลออนไลน์ จะมานำเสนอ วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันพระอีกวันที่สำคัญมาก วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัยของชาวพุทธและวันหยุดราชการในประเทศไทยและเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลกด้วย ซึ่งคำว่า มาฆะ นั้นเป็นชื่อย่อมาจากคำว่า มาฆบุรณมี ซึ่งหมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ความสำคัญของวันมาฆบูชานั้น คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

4

การกำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศไทย วันมาฆบูชาถูกใช้เป็นวันประกอบพิธีทางศาสนาที่สำคัญของไทยในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพ.ศ. 2394 โดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้า นมัสการพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวรวิหารและวัดราชประดิษฐ์จำนวน 30 รูป ฉันภัตตาหารในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองทุกปี แต่มีการยกเว้นบ้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากบางครั้งตรงกับช่วงเสด็จประพาสก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่นั้นๆ ขึ้นอีกแห่ง นอกเหนือจากภายในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาการประกอบพิธีมาฆบูชาได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และประกอบพิธีกันทั่วราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดทางราชการด้วย เพื่อให้ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพได้ไปวัด เพื่อทำบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา จนถึงปัจจุบัน แทงบอลออนไลน์

« Older Entries